Informacje kulturalne

Z okazji 70-lecia działalności Chóru Filharmonii Narodowej pokazujemy szczegóły pracy chórzystów poprzez różnych bohaterów i ich osobiste historie. Reportaż przybliża zarówno współczesną działal