Informacje kulturalne

Reportaż o wystawie w Muzeum Łazienki Królewskie, prezentującej twórczość Fridy Kahlo.