Informacje kulturalne

Historia kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Jego wyjątkowy wystrój, najważniejsze zabytki i prace konserwatorskie, które toczą się m.in. dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Kultury oraz Instytutu Polon