Informacje kulturalne

W programie m.in. relacja z uroczystości przekazania do zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich obrazu „Madonna z Dzieciątkiem”, czyli polskiej straty wojennej z kolekcji Lubomirskich z pałacu w Przeworsku. Oprócz tego w audycji