Informacje kulturalne

Kapliczki i krzyże przydrożne są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu kulturowego. Są znakiem nie tylko przynależności religijnej, ale także miejscem spotkań, zabytkowymi i ciekawymi elementami małej architektury. Dziś nieco rzadziej niż kiedyś spotykają się przy nich mieszkańcy wsi i miast na nabożeństwach majowych. Przyglądamy się internetowej akcji #namajowe, miejskim nabożeństwom i kapliczkom, które do dziś zachowały się na podwórkach warszawskiej Pragi.