Informacje kulturalne

Kapliczki i krzyże przydrożne są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu kulturowego. Są znakiem nie tylko przynależności religijnej, ale także miejscem spotkań, zabytkowymi i ciekawymi elementami małej architektury. Dziś nieco rzadziej niż kiedy