Informacje kulturalne

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, czyli Orkiestra Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej to pierwszy w Polsce zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Jej członkowie doskonalili swoje umiejętności gry na