Informacje kulturalne

Punktem wyjścia do reportażu jest 100. rocznica urodzin Gustawa Holoubka i towarzyszące jej wydarzenia – koncert „Gustaw Holoubek in memoriam” w Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz wystawa „Holoubek. Trzeba mieć pogląd na św