Informacje kulturalne

Wobec perspektywy nieuchronnej zagłady ze strony niemieckiego agresora wybrali śmierć z bronią w ręku. 80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. W historii zapisało się jako największy zbrojny zryw Żydów podc