Informacje kulturalne

Materiał poświęcony jubileuszowej 45. rocznicy powstania Muzeum Karykatury w Warszawie i postaci Eryka Lipińskiego, patrona tej instytucji. Dowiemy się o jego działalności jako karykaturzysty i historii powstania jego najważniejszego dzieła, jakim je