Informacje kulturalne

W programie m.in. wizyta w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, jubileuszowe Misteria Paschalia w Krakowie i „Liczba doskonała” Krzysztofa Zanussiego. Oprócz tego w audycji wybierzemy się do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodo