Informacje kulturalne

Kulturowe i duchowe dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II – papieża, który w wyjątkowy sposób podkreślał wagę kultury dla indywidualnego i wspólnotowego rozwoju człowieka – wciąż inspiruje twórców kultur