Informacje kulturalne

W programie m.in. wyrok w procesie działacza mniejszości polskiej i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, lista nominowanych do jubileuszowej 25 edycji Polskich Nagród Filmowych Orły 2023 oraz wystawa „Świat utracony. Żydzi polscy w fotografi