Informacje kulturalne

Archiwa Państwowe to skarbnica wiedzy o naszej historii. Trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu to misja instytucji, w której gromadzone, przechowywane, zabezpieczane i udostępniane są źródła