Informacje kulturalne

Archiwa Państwowe to skarbnica wiedzy o naszej historii. Trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu to misja instytucji, w której gromadzone, przechowywane, zabezpieczane i udostępniane są źródła historyczne od wieków średnich aż po czasy współczesne. O organizacji Archiwów Państwowych i opiece nad archiwaliami w programie opowie dr Paweł Pietrzyk (naczelny dyrektor Archiwów Państwowych), Anna Wajs (zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie) oraz Maciej Oleksiejuk (kustosz Archiwum Państwowego w Warszawie). W wyniku otwierania się Archiwów Państwowych na społeczeństwo od 2020 roku w kalendarzu archiwalnych wydarzeń 6 grudnia ustanowiono „Dzień darczyńcy”. Głos w tej sprawie zabiorą Marcin Zarzecki (prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej), Piotr Zawilski (dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego) oraz Eleonora Węgłowska-Bulińska (laureatka konkursu „Historie z Rodzinnych Archiwów”).