Informacje kulturalne

II Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Heart of Europe to nie tylko wielkie święto twórców telewizji regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale także platforma do wymiany doświadczeń, myśli i idei oraz szansa na nawiązanie współpracy między artystami, producentami i twórcami telewizji. Wydźwięk tegorocznej edycji brzmi szczególnie silnie w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego na ziemiach ukraińskich. W reportażu wystąpią zaproszeni goście, twórcy telewizji, członkowie jury, laureaci nagród sekcji konkursowej oraz Forum Koprodukcyjnego.