Informacje kulturalne

Do Polski sprowadzono szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Prochy zostały złożone do sarkofagów w Świątyni Opatrzności Bożej w specjalnie utworzonym Mauzole