Informacje kulturalne

Reportaż o Krzysztofie Ścierańskim w związku z jego nową płytą, zatytułowaną „Jazz, rock i święty spokój”. Jej fragmenty artysta zaprezentował podczas koncertu inaugurującego 64. odsłonę Jazz Jamboree. W wieczorze poświęconym cenio