Informacje kulturalne

W programie m.in. 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, odbywającej się w Warszawie oraz inauguracji uroczystości sprowadzenia do Ojczyzny doczesnych szczątków Prezydentów Rzeczypospoli