Informacje kulturalne

Teatr Wierszalin zabiera nas w podróż do młodości Adama Mickiewicza, bo to właśnie w tym najszczęśliwszym okresie swojego życia napisał on tytułowe dzieło. W materiale widzowie poznają artystyczną wizję „Ballad i romansów” &