Informacje kulturalne

W miejscu, gdzie historia spotyka się z najnowszymi technologiami, powstaje przestrzeń do rozmowy o wartości artystycznej i historycznej kina. Odnowienie filmu Michała Waszyńskiego z 1946 roku, w roku 130. rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa, jest wystarczającym pretekstem, by o ważnym etapie historii Polski, związanym z II Korpusem Andersa, mówić na nowo, wychodząc od filmu stworzonego ponad 75 lat temu przez naocznych świadków historii.