Informacje kulturalne

W miejscu, gdzie historia spotyka się z najnowszymi technologiami, powstaje przestrzeń do rozmowy o wartości artystycznej i historycznej kina. Odnowienie filmu Michała Waszyńskiego z 1946 roku, w roku 130. rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa, je