Informacje kulturalne

Uznawany jest za prekursora pop-artu w polskiej sztuce, którego graficzne kompozycje, pełne żywych kolorów zachwyciły świat. Nasycone witalnością prace Jana Dobkowskiego są afirmacją natury. To żywa legenda malarstwa. Artysta nie ograni