Informacje kulturalne

Gościmy w Wilnie, skąd nadamy specjalne wydanie programu. Powiemy m.in. o ustawie o pisowni nielitewskich nazwisk, w tym polskich, która została przyjęta przez litewski parlament, powiemy także o roku Józefa Mackiewicza, którego