Informacje kulturalne

W programie m.in. o dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida i widowisku Norwidowskie Theatrum Mundi, Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Performatywnych Rozdroże oraz rozmawa z Jerzym Kornowiczem, dyrektorem Festiwalu Warszawska Jesień.