Informacje kulturalne

Od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można organizować koncerty i widowiska dla nie więcej niż 250 osób. W Teatrze Studio w Warszawie premiera spektaklu „Raj. Potop”. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapra