Informacje kulturalne

W programie powiemy m.in. o wystawie w Muzeum Warszawy „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji”. Ekspozycja jest próbą opisania historii relacji między człowiekiem a zwierzęciem, i jej ewolucji, pokazanej przez pryzmat zabytków, dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku. Powiemy również o piątej edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” w Lublinie, a także o festiwalu Wschód Kultury.