Informacje kulturalne

Od 150 lat promuje kulturę muzyczną i partycypuje w znaczących dla melomanów wydarzeniach. W roku jubileuszowym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki przypominamy o działalności instytucji, której zawdzięczamy m.