Informacje kulturalne

W programie m.in. o pierwszej edycji Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”, który ma służyć budowaniu i wzmacnianiu poczucia tożsamości narodowej Polaków, a także promowaniu treści tożsamościowych, wyprodukowanych