Informacje kulturalne

W programie m.in. najlepsze fotografie teatralne i odwiedziny Luwru. Z Zofią Koźniewską rozmowa o Towarzystwie Sztuk Pięknych. W programie także wspomnienia zmarłej Hannie Stankównie, wieloletniej aktorce Teatru Polskiego w Warszawie, Teatru T