Informacje kulturalne

W programie o rozszerzeniu współpracy między Telewizją Polską i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, której celem jest wykorzystanie nowych form i możliwości działań w dziedzinie kształtowania wizerunku Polski i promocji polskiej kultury