Informacje kulturalne

Od poniedziałku mogą zacząć działalność kina plenerowych. Dopuszczono też wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, możliwość prowadzenia prób i ćwiczeń, jak również dokonywania nagrań fonograficz