Informacje kulturalne

W Narodowym Forum Muzyki „Paria” – ostatnie ukończone dzieło Stanisława Moniuszk – w wersji koncertowej. Opera-performans czy opera-instalacja, jak sami twórcy nazywają „Unknown, I Live With You” na Festiwal