Informacje kulturalne

W programie między innymi: 100. rocznica urodzin mistrza kina Federico Felliniego, nagrody Screen Actors Guild 2020 przyznanych w Los Angeles, a także rozmowa z dr. Michałem Laszczykowskim, prezesem Fundacji Dziedzictwa Narodowego o Kolegiacie Święte