Informacje kulturalne

W programie m.in. relacja z Muzeum Emigracji w Gdyni gdzie trwają ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. A także, zaproszenie na operę „Szene Buffe” na postawie utworów Alessandra Scarlattiego oraz wspomnienie zmarłego w wieku 92 lat aktora Tadeusza Plucińskiego, nazywanego pierwszym amantem PRL–u.