Informacje kulturalne

Tradycja kultywowana w Polsce od średniowiecza, w XX i XXI wieku przeżywa swoje odrodzenie. Mowa o Misterium Męki Pańskiej, czyli Pasji, która jest momentem kulminacyjnym Wielkiego Postu. Jej treść liturgiczna stała się inspiracją dla wielkich