Informacje kulturalne

Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych dyrygentów i kompozytorów. Autorem muzyki do ponad stu filmów. Najczęściej widzimy go na scenie z batutą w ręce. Ale jaki jest kiedy z niej schodzi? To pokazuje film „Jer