Informacje kulturalne

Mija 110. rocznica urodzin Stanisława Jerzego Leca, najwybitniejszego polskiego aforysty, znanego na całym świecie. Nawet Umberto Eco napisał o jego „Myślach nieuczesanych”, że „każdy cywilizowany, myślący człowiek powinien przeczyt