Informacje kulturalne

Instytut Muzyki i Tańca działa ponad 8 lat. Na przyszły rok zaplanowano stworzenie trzech kolekcji archiwalnych stworzonych z muzyką i tańcem. Powstanie też pierwsza w dziejach Polski kronika dokumentująca historię rodzimej sztuki tańca. Swoją działa