Informacje kulturalne

1.800 operatorów z 50 krajów, 150 gości specjalnych oraz blisko 250 filmów z całego świata! W Bydgoszczy trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Camerimage. Nagrodę za całokształt twórczoś