Informacje kulturalne

W krakowskich Sukiennicach trwa renowacja obrazu „Bitwa pod Kaliszem”. Płótno jest zbyt duże, aby przenieść je do pracowni konserwatorskiej. To dobra wiadomość dla gości Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, ponieważ mogą z bliska prz