Informacje kulturalne

Reżyser Michał Zadara w przewrotny sposób sięga po literaturę z okresu romantyzmu. W spektaklu „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego nie występują aktorzy. Reżyser na scenie występuje sam, a jego jedynym współtowarzysze