Informacje kulturalne

Nie jeden, a czterdzieści cztery teksty od „Bogurodzicy” przez kazania Piotra Skargi, czy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej po współczesną literaturę polską będziemy czytali w tym roku podczas „Narodowego czytania&r