Informacje kulturalne

Tydzień Kultury Beskidzkiej to dziewięć dni kilkugodzinnych koncertów na scenach w pięciu miastach, w czasie których można posłuchać muzyki ludowej, zobaczyć tradycyjne tańce oraz poznać zwyczaje i obrzędy wywodzące się nie tylko z g&oa