Informacje kulturalne

550 lat temu Hans Memling rozpoczął pracę nad „Sądem Ostatecznym”, dziś znajdującym się w Gdańsku. Z okazji jubileuszu tryptyku przygotowano wiele wydarzeń. Wolna Grupa Bukowina zapoczątkowała nurt muzyczny określany jako „kraina ła