Informacje kulturalne

Laureatem nagrody im. Zbigniewa Herberta został amerykański poeta W.S. Merwin, projekcie „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, trzecim tomie „Dzienników” Sławomira Mrożka, spotkanie z pisarką i poetką Justyną Bargielsk