Informacje kulturalne

W „Informacjach Kulturalnych” o niepowtarzalnej kolekcji prywatnych listów Czesława Miłosza, o które wzbogaciła się Biblioteka Narodowa. W przekazanych przez syna poety zbiorach znalazły się m.in. listy do Leszka Kołakowskie