Informacje kulturalne

Teatr jest duchową rzeczywistością rozumianą w sposób ostateczny. Tak twierdzi Piotr Tomaszuk – twórca i założyciel Teatru „Wierszalin”. Siedzibą teatru jest miejscowość Supraśl pod Białymstokiem.