Historie wileńskie

Dorota Sokołowska chodziła do polskiej szkoły w Wilnie. Maturę zdała jako jedna z najlepszych uczennic w całym kraju. Jest studentką, prowadzi audycję w litewskim państwowym radiu LRT i nie wyklucza, że kiedyś zostanie prezydentem Litwy.