Historie wileńskie

Siostrę Michaelę Rak niektórzy nazywają wulkanem. Inni mówią: święta, ale po chwili dodają: z charakterem. Pochodzi z Polski, mimo to wilnianie bardzo szybko zaakceptowali ją jako swoją. Założyła pierwsze na Litwie hospicjum stacjonarne