Historia żywa

Wielkie widowisko w Gniewie, gdzie w jesienią 1626 r. starły się wojska polskie i szwedzkie. Po naszej stronie stanęła husaria. O armiach i ich wyposażeniu opowiedzą biorący udział w rekonstrukcji członkowie grup historycznych.