Historia w postaciach zapisana

Juliusz Cezar, wielki wódz, polityk i uwodziciel. Człowiek wybitnie uzdolniony, o ponadprzeciętnych walorach fizycznych i umysłowych, przy tym jednak przekonany o swoim geniuszu i boskości. To za jego panowania Rzym z małego, brudnego miasteczka zaczął stawać się centrum administracyjnym, politycznym i kulturalnym imperium. Film przybliży fascynujący świat gladiatorów i olimpiad, zabawy i rozpusty. Dzięki zręcznym zabiegom politycznym i czterem małżeństwom Cezar stał się pierwszym po bogach w Cesarstwie Rzymskim.