Historia w postaciach zapisana

Karol V Habsburg w wieku 19 lat został panem świata. – Mam imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce – mawiał. Był władcą Hiszpanii, arcyksięciem Austrii, cesarzem niemieckim. Zdolny polityk, człowiek pobożny i bardzo energiczny, starał się zjednoczyć narody europejskie.